fbpx

Előszó a regényhez

A legtöbb gyermekhez hasonlóan én is szerettem a meséket, különösen azokat, amelyekben a hőst tündérek, manók, angyalok segítették próbáik során. Irigyeltem őket végtelen számú életük és örök fiatalságuk miatt.

Később, fiatal lányként is érdeklődéssel olvasgattam azokat a történeteket, amelyeket átitatott a misztikum, még inkább, ha az valóságosként volt feltüntetve.

Húszas éveim elején kerültek kezembe Shirley MacLaine spirituális megvilágosodásáról szóló regényei, amelyek hatására egyre növekvő vággyal kerestem magam is a kapcsolatot az az érzékszervekkel megragadhatón túli ismeretekkel.

Sok évnek kellett eltelnie addig, amíg már alkalmazni is tudtam a különféle tanult spirituális módszereket. Ekkortól viszont azt kutattam, mi lehet az oka saját élményeim valóságosságával szembeni hitetlenségemnek.

Az első, valóban csodának tűnő megélésem egy angyallátónál tett látogatásom volt a kétezres évek elején. Ekkor ismertem meg őrangyalomat, aki történetemben fontos szerepet játszik. Ezután sorra követték egymást a korábban mesének hitt spirituális megtapasztalások.

Negyvenes éveim elején járok, és még ma is tanuló vagyok az éteri iskolában: ámuldozom a csodákon, amelyeket átélek, de már saját, valóságos történeteim főszereplőjeként. Nem vagyok megvilágosodott mester, spirituális tanító, guru vagy táltos. Útkereső vagyok, mint sokan mások; talán, mint te. Nem osztok meg veled új spirituális módszereket, és nem tudom megváltani történetemmel az életed. Erre csak te vagy képes. Amit nyújthatok, az a vigasz, remény, inspiráció saját utam bemutatása által. Hétköznapi csodákat fedek fel, amelyeket valóban átéltem, és amelyek megváltoztatták életemet. Ezekről az átélésekről korábban azt gondoltam, misztikusak, természetfölöttiek és csak a kiválasztottak számára átélhetők. Nos, ma már egészen biztos vagyok abban, hogy a természetfölötti valójában természetes, és mindenki képes működtetni a szellemi terek erőit.

Ez a regény valójában arról szól, miként tanultam meg hinni ebben; miért léptem a spirituális útra, mi történt az úton, milyen földi és égi segítőim voltak és vannak, és hogyan tudtak segíteni abban, hogy önmagam lelki gyógyítójává és ismerőjévé válhassak. Azt szeretném, ha e könyv elolvasása után elhinnéd, hogy a csodák a lábaid előtt hevernek, és sorsfordító lehetőséget kínálva várják, hogy észrevedd őket.

Az én utam hosszú volt a spirituális kibontakozásig, de visszatekintve rá nagyon is szükségszerű. A tiéd sokkal rövidebb is lehet, ha nem keresel folyton racionális magyarázatokat a megmagyarázhatatlanra, mint ahogyan tettem én is nagyon sokáig. Nekem alapjaiban kellett megváltoztatnom a világról kialakult látásmódomat, amelynek középpontjában egy szokatlanul makacs hitetlen tudat csapott össze a csodákra éhes szellemmel.

Igaz történetet tárok  eléd, amelynek én csak jegyzetelője és kiegészítője vagyok. A könyv igazi íróját a történet közben fogod megismerni. Minden, amit itt leírok, megtörtént, és még ma is történik.

Az én sorsfordító évem 2016. volt, de már a megelőző esztendők is azt hivatottak előkészíteni, ami ekkor várt rám. Boldog vagyok, hogy segíthettem e könyv megszületésében. Hálás vagyok ezért Teremtőmnek, spirituális tanítóimnak és szellemi vezetőimnek, mindenekelőtt pedig őrangyalomnak, aki sok évszázada figyeli szellemi fejlődésemet szeretettel, türelemmel.